ناهید ,سیاره

ونوس الاهه ی زیبای عشق لقب شاعرانه ای برای سیاره ناهید(زهره) است... از زمین که به ناهید می نگریم گویی واقعا این سیاره نشانه ی زیبایی است. اما این زیبایی فقط در همین حد است زیرا ناهید مثل جهنمی است  که انسان در آن بر اثر فشار و گرمای سوزان در جا از بین می رود. این سیاره ی برهنه پوشیده از ابر های اسیدی است و جو بسیار فشرده و متراکمی دارد.


ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : Iran Noojum
برچسب ها : ناهید ,سیاره
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : ناهید ستاره ی غروب